Duurzaam de tuin beregenen  voor de slimme tuinliefhebber

boring-gesloten-energiesystemen

Gegarandeerd een groene tuin.

Je hebt een parel van een tuin, maar toch is het gras bij de buren altijd groener? 

Goed nieuws: wij leggen binnen een paar uur je eigen waterbron aan. Geen drinkwater verspilling en wel een tevreden tuin. 

Duurzaam de tuin besproeien met water uit eigen bron:

Met de aanleg van een eigen waterput wordt het bodemwater gebruikt en gecirculeerd. Zo blijft je tuin fris en groen én je bespaart duizenden liters drinkwater per sproeibeurt. Wist je dat een tuin van 500 m2 per keer minstens 6000 liter water verbruikt?

Bij warm weer wordt het steeds vaker verboden de tuin te besproeien. Met je eigen bron blijft dit mogelijk.

Interessant voor jouw tuin? Doe de sneltest!

groene tuin sproeislim waterbron

Grondige aanleg:

Het boren naar grondwater is specialistisch werk wat alleen door een gecertificeerd bedrijf mag worden uitgevoerd.
Wij beschikken over verschillende machinale grondboorinstallaties. In tuinen kunnen wij verdringend boren. Met deze techniek komt er geen grond vrij. Voor grotere projecten en diepere bronnen wordt de spoelboor techniek ingezet. Onze ervaren boormeesters zijn gecertificeerd en gaan respectvol om met jouw perceel. Wij kunnen je adviseren over de lokale regelgeving en bodemgesteldheid.

In het vooronderzoek is uitgezocht wat de beste water dragende laag is. Indien nodig neemt de boormeester ter plekke een controle monster,  zodat je verzekerd bent van een goede watertoevoer. In de boorschacht wordt een dikwandige PVC buis geplaatst met onderin een filter. Hieromheen wordt grind gestort om verzanding te voorkomen. Daarboven wordt het gat afgedicht met zwel klei. De werkzaamheden worden volgens het kwaliteitscertificaat BRL 2100 uitgevoerd. 

De bron wordt getest met een door ons meegebrachte pomp en wij kunnen het water laten analyseren.

Met deze methode voldoet je bron aan de eisen die door de overheid worden gesteld. Wij geven 10 jaar garantie op zandvrije watertoevoer. 

Kosten:

Geen enkele tuin is hetzelfde, daarom maken we voor ieder een passende offerte. De investering kan je nog wel eens meevallen en is binnen een paar jaar terugverdiend.
Ter indicatie: Een standaard bronboring met een waterfilter van 60 mm en een diepte tot 10 meter kost  € 1500, voor iedere 5 meter extra wordt € 250 gerekend. 

De verdere installatie is afhankelijk van jouw wensen. Als je zelf aan de slag wilt, ben je met een goede bronpomp, slangen en sprinklers al vanaf € 300 klaar. Maar je kan het zo mooi maken als je wilt met automatische beregeningsinstallaties. 

Sproeislim is een onderdeel van Ground Research.

Ground Research is een door de rijksoverheid erkend bedrijf voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen volgens BRL 2000, 2100 en 11000.

Milieucertificaten Ground Research

Investeer in een duurzame toekomst.

Plan een bel afspraak met Pim.

Wij respecteren uw gegevens volgens de AVG regels.

Pim belt je snel terug om alles door te spreken.

Voor mensen zoals u.

© 2020-2022 Ground Research. Alle rechten voorbehouden.